2019 йил 3-чораги якуни бўйича 1UZ жорий дастурий янгиланишларни ЭЪЛОН қилади!

1UZ  дастурий маҳсулотларининг навбатдаги режалаштирилган янгиланишини тақдим этади:

«1UZ Бухгалтерия ҳисоби. Асосий» дастури учун:

1) “2-шакл” ҳисоботида, бюджетга тўловлар тўғрисидаги маълумотноманинг “2-жадвал” ёрлиғида, “Ҳисобот даври учун ҳисоб-китоб бўйича тўланади” устунидаги 310-сатрда, Дт 50 ** Кт 64 ** ўтказмалари, субконто “Қўшилган қиймат солиғи” бўйича суммаларни йиғиш алгоритми қўшилди.

06082019_1

2) Юкланган кирувчи ва чиқувчи ҳисоб варақ-фактуралар реестрларидаги “Қўшилган қиймат солиғи” ҳужжатининг “Қўшилган қиймат солиғи” чоп этиш шаклида “ДД.ММ.ЙЙЙЙ” форматидаги сана, дастур интерфейсини ўзбек тилида ишлатадиган фойдаланувчилар учун ўрнатилди. Аввалроқ рўйхатга олиш китобларида сана “ДД/ММ/ЙЙЙЙ” форматида бўлиб ишлатиш ноқулай эди.

3) “Шахсий даромад солиғи ва ЯИТ” ҳужжатининг “6-илова” ёрлиғидаги “Иш ҳақи билан боғлиқ бўлмаган ҳисобланган даромадларнинг умумий суммаси” устунидаги йил бошидан буён ортиб борувчи суммаларни йиғиш алгоритми
тўғриланган.

06082019_3

4) “Ҳисобварақ-фактура” ҳужжатидаги “Асосий” ёрлиғидаги “Харидорнинг ҳисобварағи” майдонида валюта ҳисобварағи бўлмаган ҳолда, “Экспорт операцияларини ҳисобга олиш” байроғи тикланади ва блокланади.

5) “Солиқ тўловчи кодлари” маълумотномасида (каталогида) “Кўпайтма” устунидаги рақамнинг формати ўзгартирилди ва 3 та каср қўшилди. Илгари фақат бутун сон киритилар эди.

6) “Ойнинг якунланиши” ҳужжат журналида ушбу ҳужжат учун бухгалтерия ўтказмаларини мустақил равишда таҳрирлаш (ўзгартириш) учун “Ўтказмани таҳрирлаш” (“Редактор проводок”) тугмаси қўшилди.

7) “Терминал орқали тўлаш” ҳужжатида “ҚҚС ставкаси” майдонидаги камчилик тўғриланди. Илгари ҳужжат очилганда дастур доимий равишда “ҚҚСнинг асосий ставкасини” танлар эди, энди фойдаланувчи мустақил равишда ўрнатиши мумкин бўлган ҚҚС ставкаси (Константадаги “Асосий ставка” дан фарқли) кўрсатилади. Олдинги даврлар учун ҳужжатларни текшириш ва керак бўлганда “ҚҚС ставкаси” га тўғри маълумотларни киритиш тавсия этилади.

8) “Кирим касса ордери” ҳужжатида “ҚҚС ставкаси” майдони билан боғлиқ бўлган камчилик тузатилди, Илгари ҳужжат очилганда дастур доимий равишда “ҚҚСнинг асосий ставкасини” танлар эди, энди фойдаланувчи мустақил равишда ўрнатиши мумкин бўлган ҚҚС ставкаси (Константадаги “Асосий ставка” дан фарқли) кўрсатилади.

9) “ТМЗнинг кирим юк хати” ҳужжатининг “ТМЗнинг ҳақиқий қийматини ҳисоблаш” босма шаклида қўшимча харажатларнинг суммасини кўрсатишда хатоликлар тузатилди. Илгари барча қўшимча харажатларнинг шакли фақат дастлабки қўшимча харажатларнинг бир хил миқдорида кўрсатилган. Энди қўшимча харажатлар миқдорини кўрсатиш тўғри амалга оширилади.

10) “Ишлаб чиқариш талаблари” ҳужжатига ҳужжат очиқ шаклда бўлганида ва фойдаланувчи бир вақтнинг ўзида бошқа ҳужжатлар орқали ТМЗ балансига ўзгаришлар киритганда жадвал қисмидаги “Истеъмол меъёри бўйича” тугмачаси орқали ТМЗ учун миқдор балансини янгилаш функцияси қўшилган.

11) “Юк хати ҳисобварақ-фактураси” ҳужжатининг “Бошқалар” ёрлиғида “Харажатлар моддаси” деган янги майдон қўшилди, бу ҳолат ҳужжатда материал сотилган тақдирда ва “Асосий” ёрлиғидаги “Харажатлар ҳисоб варағи” майдонида 94 **. Ҳисобварақлар гуруҳидан ҳисобварақ кўрсатилганда фаол бўлади. Дт 94 ** га биноан материалларни сотишдан кўрилган зарарни акс эттириш учун ҳужжат ўтказилганда, “Харажатлар моддаси” майдонида кўрсатилган харажат моддаси 1-кичик бўлимга киритилади.
Шунингдек:
а. Константадаги “ТМЗни ҳисобдан чиқариш усули” = “ФИФО” ёки “АВEКО” материалларни сотишда ҳужжат                    тузилган санада, доимий равишда сотишдан тушган фойдани акс эттирувчи ўтказмалар тузатилди.

12) “Товар сотилганлиги тўғрисида мижозга ҳисобот”, “Ҳисобварақ-фактура (Ҳисобварақ-фактураси (актисиз) 22.01.2019 дан”, “Ҳисобварақ-фактура” ҳужжатига “22/01/2019 йилдан гуруҳ ҳисобварақ-фактураси”) “ҚҚС” бўлимининг “Ставка” устунида ҚҚС ставкаси фақат рақамларда кўрсатилади, ҚҚС ставкасининг номи эмас.

13) “ҚҚС, экспорт” жамғарма регистрида “Ҳисобварақ-фактура (улгуржи)” ҳужжати ўтказмаси бекор қилинганда тузатишлар киритилди, ушбу ҳужжат бўйича регистрдаги ёзувлар ўчирилади.

ДИҚҚАТ: Фермер ва Деҳқон хўжаликлари учун мавсумий ишчиларга иш ҳақини тўлашда, ишчи бир неча кун ичида ишини тугатгандан сўнг ва ой охирига қадар вақт борлиги ва даромад солиғини ушлаб қолиш тўлов вақтида тўланиши шарти билан ҳал қилинади. Бунда “Иш ҳақини ҳисоблаш” ҳужжатидан фойдаланманг. “Ҳисоблаш турлари” маълумотномасида фойдаланувчилар “Ҳисоблаш” тури ҳисоб-китобнинг янги турини қўшишлари керак (масалан, ишбай иш ҳақи).

06082019_4

Шунингдек, фойдаланувчилар ҳисоб тури “Тўлов” (масалан, “Ишбай иш ҳақини тўлаш”) бўлган, “Фойдаланадиган ҳисоблаш тури” ёрлиғида ҳисоблаш тури “Ишбай иш ҳақини тўлаш” кўрсатилган янги ҳисоб-китоб турини қўшадилар.

06082019_5

Кейинчалик, улар “Қўшимча тўловлар” ҳужжатини яратадилар, унда ишчи бўйича “Ишбай иш ҳақи” ҳисоблаш турини ва унга тўланадиган қатъий миқдор кўрсатилади.

06082019_6

Кейингиси:

14) “Тўлов қайдномаси” ҳужжатига “Даромад солиғи чегирилган” байроғи қўшилди, у “Тўлов тури” майдонига “12 аванс” ва “35 иш ҳақи” кўрсатилганида пайдо бўлади. Ушбу байроқдан фойдаланганда, қайдномада тўланадиган сумма даромад солиғи фоизига камайтирилади. Ушбу байроқдан ишчиларга ойлик маошини ҳисоблашдан олдин тўловлар амалга оширилганда ва шунга кўра, ҳисоб-китоблардан олинадиган даромад солиғи ҳали ушлаб қолинмаган ҳолларда фойдаланиш тавсия этилади, яъни. иш ҳақини тўлашда корхона ишчилари учун қарзларнинг шаклланишига йўл қўймаслик учун. Бундай ҳолда, “Тўлов қайдномси” ҳужжатининг санаси “Қўшимча ҳисоблаш” ҳужжат санаси билан мос келиши керак.
ДИҚҚАТ: Агар “Тўлов қайдномасида”даги сумма камаймаса, унда “Солиқлар ва ажратмалар” маълумотномасида “Даромад солиғи” тизим элементи учун “Тарих” ёзувида 01.01.2019 йил санасига “Даромад солиғи” фоизи 12.00 ни ташкил қилиши керак. Агар фойдаланувчиларда бундай ёзув бўлмаса, унда сиз уни ўзингиз киритишингиз керак.

06082019_7

15) “Валютани қайта баҳолаш” ҳужжатида, валюта ҳисобварақларида фақат сўмдаги қолдиқ мавжуд бўлиб, валюта қолдиғи 0 бўлган ҳолатда ҳам қайта баҳолаш амалга оширилиш ҳолати ҳисобга олинган. Шунингдек, турли валюталардаги операциялар чет эл валютасидаги ҳисобварақларда ҳисобга олинганда ва қайта баҳолаш пайтидаги операцияларда нотўғри валюта кўрсатилган хатоликлар тузатилди.

1UZ да янгиланишни унутманг ва барча ўзгаришлардан хабардор бўлинг!
Консультатция учун: +998 71 230 21 12, +998 71 230 21 13.