1UZ Тизимида Электрон «Ишончнома»

Ҳурматли 1UZ Курьер Web дастурининг фойдаланувчилари!
 
Cизга «Ишончнома» электрон ҳужжатини ишлаб чикканлигимизни маълум киламиз. 2020 йил 1- июндан бошлаб сиз ушбу ҳужжатни 1UZ Курьер тизими оркали юборишингиз ва кабул килишингиз мумкин. Ушбу функция факат web версияда ишлайди.
 
Ҳурмат билан,
1UZ жамоаси