09.02.2021 йил холатига 1 UZ дастурининг режадан ташқари янгиланиш эълон қилади

1UZ ўзининг дастурий маҳсулотларига навбатдан ташқари янгиланишни тақдим этади:

«1UZ Бухгалтерия ҳисоби. Асосий» дастури учун:

 1. «Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи ва Ягона Ижтимоий тўлов» хужжатида «Ҳисоблаш» ёрлиғида:
  1. 0110 кодли катор қўшилди ва янги хисобот шаблонига биноан шу код бўйича барча йиғимлар автоматлаштирилди;
  2. 013 қаторида 5 ва 6 устунлар бўйича суммалар йиғими автоматлаштирилди;
  3. Янги ҳисобот шаблонига мувофиқ 020 кодли қатор қўшилди;
  4. «Жисмоний шаҳслардан олинадиган даромад солиғи ва ижтимоий солиқларни ҳисоблаш» ёрлиғининг босма шаклида юқоридаги хатбошиларга қатор қўшилишини ҳисобга олган ҳолда тузатилди ;
 2. «Бизнинг ҳисоб рақамларимиз» маълумотномасида «ҳисоб китоб ракамлар сонини кўпайтириш» байроғи қўшилган бўлиб, унинг мавжудлиги «х/р» майдонидаги белгилар сони 30 тагача оширилди;
 3. «Товар моддий захираларни ҳисобдан чиқариш» ҳужжатида «ФИФО» захираларни хисобдан чикариш усулидан фойдаланадиган фойдаланувчилар орасида юзага келадиган ТМЗ миқдори бўйича қолдиқлар мавжуд бўлмай. аммо миқдори бўйича баланс мавжуд бўлганидаги хатоликлар тузатилди ;
 4. «Солиқлар ва чегирмалар» маълумотларни рўйхатга олиш китобида «ижтимоий солиқ» элементи учун 01.01.2021йил холатига 12,00 микдорида янги ёзуви қўшилди;
 5. «Юк хати ҳисоб-варака» хужжатида:
  1. ИКПУ устунидаги хужжатнинг жадвал қисмидаги «Тўлдириш» тугмачасини босганингизда код автоматик равишда кўрсатилади;
  2. Олдиндан сотилган материлларни бошка мол-мулк тасарруфидан қайтариш пайтида бўладиган пул ўтказмалари охиригача ишланди;
  3. «Харид килинган сумма» устуни нархлар бўйича хисобдан чикариш усулида «таҳрирлаш» учун очиб кўйилди;
  4. Агар хужжатларнинг жадвал қисмида хамма номенклатуралар бўйича бир хил микдор бирлиги бўлса «Миқдор бўйича қолдиқлар» , «Миқдори», «Сотиш нархи» устунларида («Сотиш нархи» устуни фақат бир марта тўлдириш пайтида ва жами хужжат ёпилганидан кейин сақланмайди) жами миқдори кўрсатиладиган бўлди;
  5. Жадвал қисмида «Сотиб олиш нархи» узгартирилганда «Сотиш суммаси» устуни ўзгармайди;
  6. Жадвал қисмидаги қаторни нусхалаш клавиатурадаги «F9» тугмаси ёрдамида амалга оширилади;
 6. «Шартномалар» маълумотномасида «Спецификация» ёрлиғида, «Номенклатура» устунидан кейин «ИКПУ» устуни қўшилган;
 7. «Фойда солиғини ҳисоблаш» хужжатининг «илова-2» кисмида «ФИФО» захираларни хисобдан чикариш усули буйича 0150 кодли каторда харажатлар буйича йиғинмаларда бўлаётган хатоликлар тўғириланди;
 8. «Қўшилган қиймат солиғини хисоблаш» хужжатида:»:
  1. «4-илова» ёрлиғида охирги икки устунда миқдорларни йиғиш бўйича муддат хужжат санасидан кечиктирмасдан ўзгартирилган;
  2. «7-илова» ёрлиғида 0103 кодли қаторда суммаларни йиғиш бўйича хисоб китоб алгоритми тўлдирилди;
  3. Кирувчи юк хати хисоб-варака реесторида сана бўйича саралаш тузилган;
  4. Хужжатнинг жадвал қисмларида «4-илова», «5-илова», «6-илова», «Кирувчи реестлар», «Чиқувчи реестлари», «Комиссия реестлар» устунларида жами суммани хисоблаш кайта тикланди;
 9. «ТМЗ нин кирим юк хати» хужжатида::
  1. «ТМЗ нинг хақиқий қийматини хисоблаш» хужжатининг босма шакли тузатилди;
  2. Импорт бўйича «қўшимча харажатлар» нинг жадвал қисмида жами суммани хисоблаш ўзгартирилди;
  3. «Қўшимча харажатлар» ёрлиғида суммани ўзгартирганда «Асосий» ёрлиғида автоматик равишда сумма тақсимланади;
  4. Кирим хужжатлар журналида «ТМЗ нинг кирим юк хати» хужжатига кирмасдан туриб ўзгартириш мумкин бўлди;
 10. «Дивидентлар ва фоизлар бўйича солиқни хисоблаш» хужжатида :»:
  1. Ўтказма пайтида «муддат бўйича текшири» ёрлиғи олиб ташланди;
  2. «Реестр 2» иловасида жадвал қисми ўзгартирилди;
 11. «Сақлаш жойи» каталогида «Асосий» гурух номи урнига «Асосий омборлар» деб ўзгартирилди;
 12. «Форма 2» хисоботида бюджет тўловлар тўгрисидаги хисоботни шакллантиришда 440 кодли қаторда «ижтимоий солиқ» бўйича маълумотлар йиғилиши ўзгартирилди;
 13. «Банк кўчирмаси» хужжатида «кун бошига қолдиқ» ва «кун охирига қолдиқ» устунлари бўйича суммаларни йиғими тезлаштирилди;
 14. «Ўзаро хисоб китоблар» ёрлиғидаги тугмачалар менюсида «дивидентлар ва фоизлар» тугмаси қўшилди. Бу тугмани босганда дивидентлар бўйича хужжатлар журнали пайдо бўлади;
 15. Хужжатларнинг жадвал қисмида жами устунлар бўйича кўрсатилмаслиги билан боғлик хато тўғриланди;
 16. «Иш хақи тўгрисидаги хисобот» хисоботида «солик солинадиган даромад» устуни қўшилиб, солиқ солинадиган даромад суммалари кўрсатилган;
 17. «Иш хақи» хужжатида қисқартирилган холда жадвал қисмида «йил бошидан солиқ солинадиган даромад» устунидаги ходимлар учун суммалар йиғими тўғриланди;
 18. «Хисоб фактура» хужжатида::
  1. «Экспорт операцияларни хисобга олиш» байроғи «z100» га ўзгартирилди;
  2. Хужжат сарвлахасида ўнг томондаги майдонлар бўйича кўп нуқтали танлов тугмаларидаги маълумот тўлиқ кўрсатиладиган бўлди;
  3. Хужжатнинг жадвал қисмида «ИКПУ» тугмаси жадвал қисмига тегишли маълумотларни чиқиши билан қўшилди;

«1UZ бухгалтерия» ишлаб чикариш модули бўйича:

 1. «ТМЗ» маълумотномасига «ИКПУ коди. Танланганлар маълумотномаси» сатри қўшилган;
 2. ТМЗ хисобдан чиқариш усули АВЕСО буйича бир хил махсулот тури турли бўлимларида ишлаб чиқарилган холларда таннарх қийматлари бўйича йиғим тузилган;
 3. «Қайта ишланган махсулотни қайтариш» хужжатида::
  1. Қайта ишланга махсулотларни экспорт қилиш бўйича бухгалтерия хисоб такомиллаштирилди ва пул ўтказмалари ёзувлари тузатилди;
  2. Хужжатнинг жадвал қисмида «ИКПУ» устуни қўшилди;

«1UZ бухгалтерия» улгуржи савдо модули бўйича:

 1. «ТМЗ» маълумотномасига «ИКПУ коди. Танланганлар маълумотномаси» сатри қўшилган;
 2. «Юк хати хисоб варака фактураси» (улгуржи савдо) хужжатининг жадвал қисмига «ИКПУ» устуни қўшилди;

1UZ да янгиланишни унутманг ва барча ўзгаришлардан хабардор бўлинг!
Консультатция учун: +998 71 230 21 12, +998 71 230 21 13.