Касса ва Терминал орқали пул тушумларини дастурга киритиш

Минида ишлаш

11-бўлим

Касса ва Терминал орқали пул тушумларини дастурга киритиш

Ассалому алейкум, бугун биз сизлар билан Касса ва Терминал орқали пул тушумларини дастурда қандай киритилишини ўрганиб чиқамиз. Пул тушумлари касса ва терминалга товар, таййон махсулот, таом ва хизматлардан келиб тушади. «1UZ Бухгалтерия хисоби. МИНИ» да ушбу хужжатларини “қўлда ўтказма киритиш” хужжати орқали амалга оширса бўлади.

Товар учун туланган пул маблағларини касса ва терминал орқали кирим қилиш.

Дастурнинг энг юқори қаторида “қўлда ўтказма киритиш” деб номланган тугма орқали ушбу хужатга киришимиз мумкин.  “қўлда ўтказма киритиш” хужжати очилгандан сўнг + “янги элемент қўшиш” тугмасига босамиз.

Тартиб рақами автоматик тарзида қўйилган бўлади. Хужжатни тузилган санасини терамиз.

Хужжатнинг жадвал қисмига ўтиб + тугмасини янги элемент қўшиш учун босамиз.

Дт хисоб варақаси устунида 5010 (Миллий валютадаги пул маблағлари) хисоб варағини танлаймиз,  аналитик субконтоларни ташлашимиз шарт эмас.

Кт хисоб варақаси устунида 9021 (Товарларни чакана савдо орқали сотишдан даромадлар) хисоб варағини танлаймиз,  аналитик субконтоларни ташлашимиз шарт эмас.

Кунлик совда суммасини киритамиз.

 

Шу тарзда касса билан боғлиқ булган операцияларни киритамиз. Энди терминал орқали касса тушумларини киритинши куриб чиқамиз.

Счетлар режасида 5711 субсчетини тузамиз. Бу қуйидагича амалга оширилади.

5110 счетини “нусха олиш” тугмаси орқали нусха оламиз ва код рақамини 5711 киритиб, номланишини угзгартирамиз “Денежные средства (переводы) в пути – по терминалу”, ОК тугмасини босамиз.


case11.1-1

 

9022 счетини “нусха олиш” тугмаси орқали нусха оламиз ва код рақамини 9022 киритиб, номланишини угзгартирамиз “Доходы от реализации розничных товаров – по терминалу”, ОК тугмасини босамиз.

case11.1-2

 

+ тугмасини босамиз.

Тартиб рақами автоматик тарзида қўйилган бўлади. Хужжатни тузилган санасини терамиз.

Дт хисоб варақаси устунида 5711 “Денежные средства (переводы) в пути – по терминалу” хисоб варағини танлаймиз,  аналитик субконтоларни ташлашимиз шарт эмас.

 

Кт хисоб варақаси устунида 9022 “Доходы от реализации розничных товаров – по терминалу” хисоб варағини танлаймиз,  аналитик субконтоларни ташлашимиз шарт эмас.

Кунлик совда суммасини киритамиз.

 

Аҳолига хизмат курсатиш буйича пул тушумлари кирими

Дт хисоб варақаси устунида 5710 “Денежные средства в национальной валюте” хисоб варағини танлаймиз,  аналитик субконтоларни ташлашимиз шарт эмас.

Кт хисоб варақаси устунида 9030 “Доходы от выполнения работ и оказания услуг” хисоб варағини танлаймиз,  аналитик субконтоларни ташлашимиз шарт эмас.

 

Терминал орқали:

Дт хисоб варақаси устунида 5711 “Денежные средства (переводы) в пути – по терминалу” хисоб варағини танлаймиз,  аналитик субконтоларни ташлашимиз шарт эмас.

Кт хисоб варақаси устунида 9031 “Доходы от выполнения работ и оказания услуг по терминалу” хисоб варағини танлаймиз,  аналитик субконтоларни ташлашимиз шарт эмас.

 

Шархлар устунига албатта ўтказмаларни номаланишини кириб боринг. Мисол учун 15.05.2017 йил учун дукон совдаси.

Шу тарзда касса ва терминал орқали пул тушумларини шакиллантирамиз.

case11.1-3